VÅRT UPPDRAG

Rågöarna ligger 50 km väster om huvudstaden Tallinn, inom synhåll av den gamla hamnstaden Rågervik, Baltischport eller med dagens ord Paldiski. Pakri Rannad är verksam inom landskapsvård, ekologiskt jordbruk samt folklore traditioner, arkitektur, musik, folkdanser och historia på Rågöarna i Estland. Stora Rågö (Suur Pakri på estniska) och Lilla Rågö (Väike Pakri på estniska) har varit bebodda av en svensk minoritet sedan åtminstone 1345 när fem svenskar köpte Stora Rågö från Padise kloster. Den estlandssvenska befolkningen var cirka 400 personer i 1930-talet, bosatt i fem byar på båda öarna.

Sovjetinvasionen och den kommunistiska ideologin utrotade i princip den estlandssvenska kulturen i Estland. På grund av den strategiska placeringen av Rågöarna i Finska vikens mynning så besattes öarna av Röda armén 1939 och öarna tömdes helt på sina invånare 1940. De flesta rågösvenskarna flydde till sitt gamla hemland Sverige. Under Sovjetiden var öarna en helt stängd militärzon och skjutfält för flygplan, skepp och stridsvagnar. Det öppna och sedan urminnes tider brukade jordbrukslandskapet täcktes långsamt av buskar och träd, inga djur betade på de gamla åkrarna och det enda som hindrade öarna från att bli helt igenvuxna var de regelbundna skogsbränderna efter artilleri- och flygplansbombningar. Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 kunde livet återvända till öarna, och kommunismens sår kunde börja läka.

Idag är vi tillbaka. Vi bedriver boskapsskötsel med frigående Hereford och Highland-cattle på båda öarna. Vi brukar återigen jorden, bygger vägar, renoverar hus på gamla ruiner och restaurerar våra kyrkor. Våra värderingar bygger på gamla estniska och svenska jordbrukstraditioner i kombination med moderna ekologiska principer. Vi är stolta och tacksamma att få fortsätta arbetet på öarna och att producera högkvalitativ mat till Östersjön samt att bevara de gamla historiska jordbrukslandskapen och folklore traditionerna för framtiden.


Erik Söderberg
Styrelseledamot i Pakri Rannad

Urmas Sepp
Styrelseledamot i Pakri Rannad NPOOm du vill ha en äkta upplevelse i ditt liv så är det här stället att komma.